برنامه ریزی نظارت بر وقایع با استفاده از واقعیت مجازی در مت گالا

 برنامه ریزی نظارت بر وقایع با استفاده از واقعیت مجازی در مت گالا

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال 2015 متولد شد و به تیمهای فروش کمک کرد تا خطوط لوله افزایش یافته خود را برای مدیریت ساده تر کنند. در واقع ، تیم کوچک مستقر در پرتغال با داشتن مشارکت زیادی در شتاب دهنده ، خود را بر روی مقیاس گذاری متمرکز می کند

رویدادهای آینده را بررسی کنید

در این قسمت ، پدرو آراجوجو بنیانگذار و اقدام به عمل در مورد آنچه در ساخت محصول جدید فناوری از سطح بالا به آن نیاز دارد صحبت می کند. رویکرد آنها را برای اداره یک تیم مهندسی ، از اتخاذ فناوریهای جدید منبع باز ، تا سوار شدن به توسعه دهندگان جوان و یادگیری کشف کنید.


مشاغل مالی به طور معمول چند وجهی است و برای بازاریابی دیجیتال خاص و چالش های هنگام ساختن ، حل می شود. – خشم متی

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال 2015 متولد شد و به تیمهای فروش کمک کرد تا خطوط لوله افزایش یافته خود را برای مدیریت ساده تر کنند. در واقع ، تیم کوچک مستقر در پرتغال با داشتن مشارکت زیادی در شتاب دهنده ، خود را بر روی مقیاس گذاری متمرکز می کند

به همین دلیل است که توجه ویژه در سال 2015 به تیمهای فروش کمک کرد

در این قسمت ، پدرو آراجوجو بنیانگذار و اقدام به عمل در مورد آنچه در ساخت محصول جدید فناوری از سطح بالا به آن نیاز دارد صحبت می کند. رویکرد آنها را برای اداره یک تیم مهندسی ، از اتخاذ فناوریهای جدید منبع باز ، تا سوار شدن به توسعه دهندگان جوان و یادگیری کشف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *